Wpływ jogi na układ oddechowy

sty 9, 2021 | Joga, Oddychanie

Zgodnie z założeniami jogi, oddech to życie, a życie to oddech. Jeżeli więc oddychanie jest w jakimś stopniu upośledzone, może prowadzić to do poważnych problemów zdrowotnych. Praktyka jogi pomaga w przywróceniu elastyczności płuc, a co za tym idzie, zwiększenia absorpcji tlenu. Polepsza wentylację, oraz masuje płuca, zapewniając im prawidłowe funkcjonowanie. Jeżeli podczas wykonywania pozycji, oddycha się głęboko, zalegająca wydzielina może być usunięta, zwężone oskrzeliki rozszerzają się, a prawidłowy przepływ powietrza jest dobrze utrzymany. Fakt ten jest bardzo korzystny i pomocny w różnego rodzaju chorobach płuc, na przykład mukowiscydozie czy chronicznym zapaleniu oskrzeli. Daje poczucie ulgi i zapobiega problemom oddechowym nawet podczas cięższych wysiłków.

Praktyka asan pomaga w utrzymaniu elastyczności żeber oraz mięśni międzyżebrowych, a przepona w każdej pozycji jest angażowana w nieco odmienny sposób. Pozycje stojące stymulują płuca, inwersje wzmacniają płuca poprzez nacisk przepony, która z kolei jest obciążona wagą narządów jamy brzusznej. Skłony do przodu trenują płuca poprzez oddychanie w pozycji, w której powierzchnia płuc jest ograniczona. Pozycje skrętne działają podobnie, tylko że w asymetryczny sposób. Pozycje wyprostne działają doskonale na regenerację, poprawę odporności oraz wzmocnienie cyrkulacji krwi w całych dolnych drogach oddechowych.

Wpływ pozycji stojących na układ oddechowy

Piersiowy odcinek kręgosłupa, który bierze udział w mechanicznej ochronie płuc, jest w pozycjach stojących doskonale korygowany. Utrzymana jest prawidłowa elastyczność mięśni międzyżebrowych, a pęcherzyki płucne rozszerzają się, dzięki czemu zwiększa się utlenowanie i pojemność życiowa płuc (Pojemność życiowa ang. vital capacity, VC – największa objętość powietrza, jaką można wydmuchać z płuc po wykonaniu maksymalnego wdechu). Ze względu na różnorodność pozycji stojących, tak naprawdę wszystkie partie płuc są tonizowane. Osiągana jest lepsza cyrkulacja krwi w narządach klatki piersiowej. Pozycje stojące są podstawowymi asanami, po przećwiczeniu których przechodzimy do skłonów do przodu oraz do tyłu, które ćwiczą płuca w bardziej intensywny sposób.

Wpływ pozycji odwróconych na układ oddechowy

Regularna praktyka pozycji odwróconych jest bardzo pomocna przy schorzeniach górnych dróg oddechowych, szczególnie przewlekłym zapaleniu zatok,
a także korzystnie wpływa na problemy alergiczne związane z tym obszarem.

W przypadku problemów z zatokami inwersje powodują napływ świeżej utlenowanej krwi do zatok i pomagają w prawidłowym odprowadzaniu zalegającej wydzieliny z nosa i zatok przynosowych. W drenażu tego obszaru szczególnie pomocne są takie pozycje jak: świeca i pług. Lepszy przepływ krwi wpływa korzystnie na błonę śluzową jamy ustnej, a okolica gardła jest mniej narażona na infekcję, co jest szczególnie ważne u dzieci.

Wpływ skłonów do przodu (na siedząco) na układ oddechowy

Podczas wykonywania skłonów do przodu przednia powierzchnia płuc jest skracana, a tylna rozciągana. Mięśnie międzyżebrowe są ćwiczone w bardzo efektywny sposób, dzięki czemu utrzymują elastyczność. Ten sposób pracy rzadko zdarza się w codziennym życiu. Przednia powierzchnia płuc wzmacnia się, ponieważ ze względu na ograniczenie przestrzeni musi mocniej pracować podczas oddychania (odwrotnie dzieje się podczas ćwiczeń z wyprostem kręgosłupa). Masowana i wzmacniana jest przepona. Uspokojenie oddechu powoduje, że serce odpoczywa.

Wpływ pozycji skrętnych na układ oddechowy

Pozycje skrętne pomagają uelastycznić odcinek piersiowy kręgosłupa, utrzymując właściwą prężność mięśni międzyżebrowych. Naprzemienne ściskanie
i rozluźnianie płuc, jakie ma miejsce w tych pozycjach, podtrzymuje ich pojemność życiową. W początkowym stadium wykonywania pozycji skrętnych oddech jest przyśpieszony, co przystosowuje płuca do sytuacji, w której jama klatki piersiowej jest ściskana. Chroni to komórki płuc przed zmianami degeneracyjnymi spowodowanymi starzeniem się organizmu. Powrót żylny jest łatwiejszy, poprawia się także krążenie w żyłach i tętnicach piersiowych.

Wpływ pozycji balansowych na układ oddechowy

W pozycjach balansowych przednia powierzchnia płuc jest ściskana, a tylna rozciągana. Ze względu na to, że pozycje balansowe należą do ćwiczeń obciążających, wzrasta tolerancja wysiłku, jednak pomimo tego oddychanie nie jest utrudnione, jak ma to miejsce podczas ćwiczeń aerobowych. Ponieważ klatka piersiowa jest ściskana, występuje również zjawisko masażu wewnętrznego, który w tych pozycjach jest szczególny i nie występuje w takim stopniu ani podczas skłonów do przodu, ani do tyłu. Wygięcie ciała w pozycji mostka po zakończeniu pozycji balansowych rozciąga płuca do maksimum, zwiększając pobór tlenu i pobudzając system. Ciało bardzo dobrze się rozgrzewa, w krótkim czasie.

Wpływ pozycji z wygięciem do tyłu na układ oddechowy

O ile skłony do przodu powodują kurczenie przedniej powierzchni płuc, pozycje z wygięciem kręgosłupa powodują rozciągnięcie przedniej powierzchni płuc i skracanie powierzchni tylnej.

Ze względu na to, że płuca jak każdy narząd naszego organizmu podlegają procesom starzenia, wraz z wiekiem ulegają zesztywnieniu, co z kolei wpływa na zmniejszenie wydolności układu oddechowego. Najczęściej pierwsze objawy niewydolności można zaobserwować na przykład podczas wchodzenia po schodach, kiedy już po chwili pojawia się zadyszka. Jednym z powodów takiej sytuacji jest mała elastyczność mięśni klatki piersiowej, jak również fakt, że włókna tkanki płucnej stają się sztywne i nie wszystkie komórki płuc funkcjonują. Oddech staje się spłycony. Pomimo tego, że medycyna akceptuje te zmiany jako naturalny proces starzenia się organizmu, joga daję szansę na rozwiązanie tego problemu. Pojemność życiowa płuc może być utrzymana na prawidłowym poziomie przez całe życie dzięki wykonywaniu asan wyprostnych. Oskrzela, oskrzeliki i pęcherzyki płucne są całkowicie otwarte, dzięki czemu zwiększa się ilość poboru tlenu przy jednoczesnym braku wzrostu jego zużycia. Zapewnia to efektywną energetyzację systemu oddechowego. Z tego powodu pozycje te działają korzystniejszej niż ćwiczenia typu aerobik, w których pobór tlenu wzrasta, ale wzrasta również jego zużycie.

 

Bibliografia

A Matter of Health – Integration of Yoga and Western Medicine – Krishna Raman

Mamba2020